Kártyaműveletek

Kártyaigénylés - Hallgatói kártya

Személyes ügyintézésre a szorgalmi és vizsgaidőszakban a következő helyszineken van lehetőség:


Kártyaigénylés - Alkalmazotti, Vendég, Öregdiák és Könyvtárlátogatói kártya
  • Közalkalmazottak számára az egyetemi kártya készítése az AKIK ügyfélszolgálati irodában, a hallgatói információs pultnál történik.  (Alumni, Karrier és Információs Központ  - ÚT 106.).
  • Óraadó oktatók, VIP vendégek és  nyugdíjas oktatók számára, a szervezeti egység vezetőjének igénylése után a kártya készítése az AKIK ügyfélszolgálati irodában, a hallgatói információs pultnál történik.
  • Könyvtári látogatók számára a kártya az Egyetemi könyvtár recepciójánál (Inno-Share épület) igényehető.
  • Öregdiákok számára az ügyintézés személyesen a Széchenyi Egyetem Öregdiák irodában, vagy elektronikusan a oregdiak.szeportal.hu oldalon keresztül.

Kártyaigénylés - Kollégiumi vendégkártya (nem hallgató, nem oktató)

Több hetes kollégiumi vendégéjszaka (pl. nyári gyakorlat alatti szállás) igénybevétele esetén a beléptetéshez SZE Kollégiumi Vendégkártyát kell váltani. A Kollégiumi Vendég kártya igénylése elektronikusan történik. A kártya készítési díjának befizetéséhez csekk a kollégiumi portákon található.

Kártyafelfüggesztés

Amennyiben Ön nem találja a kátyáját, huzamosabb ideig otthon hagyta (kollégista hallgatók), akkor kezdeményezheti a kártya ideiglenes felfüggesztését. A felfüggesztés lehetővé teszi, hogy más ne tudja használni kártyáját, mert a kártya átmenetileg inaktívvá válik. A kárytafelfüggesztést kérheti a kartya@sze.hu email címen vagy a Kártyafelfüggesztés menüpontban.

Kártya újraérvényesítés

Amennyiben előkerült elveszettnek hitt kártyája, újra érvényesíttetheti azt  személyesen a kártya igénylésének helyszínén. Elektronikus ügyintézés a kartya@sze.hu címen vagy  Kártya újraaktiválás  menüpontban.

Elveszett egyetemi kártya pótlása

Az Egyetemi Kártyarendszerben kiállított kártyákat elvesztés, megsemmisülés esetén le kell tiltani. A kártyatulajdonos kérésére pótlásként új kártya kerül kiállításra. A kártyapótlás díja 3.200 Ft

A kártyapótlás folyamata:
1. A kártyapótlás igénylését a kartya@sze.hu email címen jelezni kell! Az emailben a személyes adatok és az ügyfélszolgálati jelszó megadása szükséges.
2.  A 3.200 Ft-os kártyapótlási díjat be kell fizetni az alábbiak szerint:

>> Hallgató a kártyapótlás díját a Neptunban tudja befizetni. A tételt a hallgató maga írja ki, majd a teljesítésről bizonylatot nyomtat.
>> Közalkalmazott, vendég, külső könyvtári látogató, öregdiák, kollégiumi vendég a kártyapótlás díját két féle módon tudja befizetni:
- a könyvtárban, melyről pénztárbizonylatot kap, vagy
- sárga csekken, mely az AKIK információs pultnál, illetve a kollégium gazdasági irodájában kérhető. Számlaigényt az AKIK információs pultnál kell jelezni.

3. A befizetési bizonylat felmutatásával az AKIK ügyfélszolgálaton a kártya legyártásra kerül és személyesen vehető át.
Amennyiben a kártya eltulajdonításáról rendőrségi jegyzőkönyv készült, s az bemutatásra kerül, akkor a kártyapótlás díjat nem kell megfizetni!

Elérhetőségek

Elektronikus ügyfélszolgálat:

kartya@sze.hu

Telefon: +36 (96) 503-440 

 

Személyes ügyfélszolgálat:

Alumni, Karrier és Informácós Központ 

9026 Győr, Egyetem tér 1. (Új Tudástér 106)

Parkolás esetén:

parkolas@sze.hu